ПОЉА БР. Inko Grafenauer: NA TEMU LJUBAV
година

Ликовни лајтмотив