ПОЉА БР. Nandor Major: ZABORAV
година

Ликовни лајтмотив