ПОЉА БР. Gordana Todorović: MLADOST
година

Ликовни лајтмотив