ПОЉА БР. Gregor Strniša: LETO
година

Ликовни лајтмотив