ПОЉА БР. Milosav Mirković: NAJPRE STUDENTICA
година

Ликовни лајтмотив