ПОЉА БР. Vesna Parun: PRKOS
година

Ликовни лајтмотив