ПОЉА БР. Filip David: DRUGI ŽIVOT
година

Ликовни лајтмотив