ПОЉА БР. Miroslav Egerić: KRITIKA MERE I INTERPRETACIJE
година

Ликовни лајтмотив