ПОЉА БР. Džems Perdi: U VRTLOGU GOVORA
година

Ликовни лајтмотив