ПОЉА БР. Ištvan Domonkoš: CREDO
година

Ликовни лајтмотив