ПОЉА БР. Branko Pavlović: TEHNICIZAM I HUMANIZAM
година

Ликовни лајтмотив