ПОЉА БР. Vladimir Milarić: MARGINALIJE UZ POEZIJU VLADE GOTOVCA
година

Ликовни лајтмотив