ПОЉА БР. Vera Blagojević: LETO
година

Ликовни лајтмотив