ПОЉА БР. Vesna Parun: SOLIDARNOST ŽIVIH
година

Ликовни лајтмотив