ПОЉА БР. IZBOR IZ LISTOVA I ČASOPISA
година

Ликовни лајтмотив