ПОЉА БР. Dino Buzati: MIŠEVI
година

Ликовни лајтмотив