ПОЉА БР. Dušan Belča: IZLET
година

Ликовни лајтмотив