ПОЉА БР. Miroslav Egerić: GOVOR KAO AKCIJA
година

Ликовни лајтмотив