ПОЉА БР. Sreten Marić: KRITIKA DANAS
година

Ликовни лајтмотив