ПОЉА БР. Adolf Rudnjicki: VALTER UBICA
година

Ликовни лајтмотив