ПОЉА БР. Nandor Major: PROSTOR I VREME ROMANA
година

Ликовни лајтмотив