ПОЉА БР. Miodrag Stanisavljević: KRUTI I RASTRESITI FILM, povodom Pule 66
година

Ликовни лајтмотив