ПОЉА БР. Polja-96-97-6-7
година

Ликовни лајтмотив