ПОЉА БР. Zvonimir Majdak: MELANIJA
година

Ликовни лајтмотив