ПОЉА БР. Imre Bori: ERVlN ŠINKO
година

Ликовни лајтмотив