ПОЉА БР. Miodrag Martinov: IN MEMORIAM: TODOR MANOJLOVIĆ (1883-1968)
година

Ликовни лајтмотив