ПОЉА БР. Mihailo Harpanj: IZMEĐU REČI I STVARI
година

Ликовни лајтмотив