ПОЉА БР. Rajko Petrov Nogo: LJUBAVNA; Jasna Melvinger: RAJKO PETROV NOGO
година

Ликовни лајтмотив