ПОЉА БР. Mihailo Harpanj: PUTEVI POEZIJE I PUTEVI KRITIKE
година

Ликовни лајтмотив