ПОЉА БР. Jovica Aćin: PROLEGOMENA ZA STRIP – TEASE
година

Ликовни лајтмотив