ПОЉА БР. Milovan Vitezović: TRAŽE MEGDAN, TRAŽE ZBRK; Mesaroš Mikloš: KROKI SKLUPČANIH SATOVA
година

Ликовни лајтмотив