ПОЉА БР. Jasna Melvinger: SVE DETINJSTVO
година

Ликовни лајтмотив