ПОЉА БР. Milorad Crnjanin: SVECI
година

Ликовни лајтмотив