ПОЉА БР. Vladimir Kopicl: 6 PRIMERA
година

Ликовни лајтмотив