ПОЉА БР. Žorž Baden: NABRAJATI
година

Ликовни лајтмотив