ПОЉА БР. Miroslav Egerić: POSLANICE BEOGRADSKIM KORINĆANIMA
година

Ликовни лајтмотив