ПОЉА БР. Vera Blagojević: KORNETI
година

Ликовни лајтмотив