ПОЉА БР. Zlatko Benka: PER ASPERA AD MORTEM
година

Ликовни лајтмотив