ПОЉА БР. Matila Gika: METAMORFOZE PENTAGRAMA
година

Ликовни лајтмотив