ПОЉА БР. Mikel Difren: KONCEPTUALNA UMETNOST
година

Ликовни лајтмотив