ПОЉА БР. Vladimir Kopicl (I; VI 1971.)
година

Ликовни лајтмотив