ПОЉА БР. NEPREVEDENE KNJIGE
година

Ликовни лајтмотив