ПОЉА БР. Benedictus Schwartz: IVVENALIS ILI KRITON PONOVO NAPISAN
година

Ликовни лајтмотив