ПОЉА БР. Benedictus Schwartz: EUDAJMONOLOGIJA I PROBLEM VREMENA
година

Ликовни лајтмотив