ПОЉА БР. Ješa Denegri: SAVREMENA ITALIJANSKA UMETNOST
година

Ликовни лајтмотив