ПОЉА БР. Milan Damnjanović: EUGEN FINK I TRANSCENDENTALNA FENOMENOLOGIJA
година

Ликовни лајтмотив