ПОЉА БР. Eugen Fink: EPIKUROV VRT
година

Ликовни лајтмотив