ПОЉА БР. Risto Trifković (Drago Kuđić: PANONSKE POEME)
година

Ликовни лајтмотив