ПОЉА БР. Elvira Rajković: PETO PISMO; Vladimir Kopicl: (4 (II) 1)
година

Ликовни лајтмотив