ПОЉА БР. Tibor Varadi: MAKLUANIZAM
година

Ликовни лајтмотив